PBL Board Governing Body

Viсtor Bychkov

PBL Board Chairman, BC Khimki President's Advisor

Andrey Vedishev

PBL Board Co-chairman, PBC Lokomotiv-Kuban President

Vladislav Kapustin

PBL Board Co-chairman, BC Krasnye Krylya President

Sergey Panov

PBL Board Co-chairman, BC Nizhniy Novgorod General manager