Dynamo

(Moscow)
Сезон 2010/2011

Summary statistics

#GWL%PointsDifference+/-Average
92781930352003 - 2180-17774.2 - 80.7

Players statistics

PlayerGtimeо2-s%3-s%1-s%DASsBDbObAbFpFTRkgR
Keyru Victor1306:30:0020837 - 725129 - 654547 - 69681271124745149302719815.2
Zhukanenko Alexey2511:32:28317106 - 212509 - 273378 - 10276161921211295518487854836814.7
Voronov Evgeny2512:24:1832090 - 2054417 - 483589 - 11677367455742195138776435614.2
Gubanov Petr2710:49:1221225 - 653833 - 635263 - 748522617477341117570312639.7
Domani Dmitry2610:38:4218245 - 775819 - 474035 - 51692343113412465973241806.9
Khvostov Dmitry2110:56:5217636 - 1023525 - 723529 - 4073-8619-365415847731366.5
Shabalkin Nikita2710:29:32279104 - 2095010 - 492041 - 51805131455142935380581656.1
Zavoruev Vasily2206:29:5612525 - 396414 - 473033 - 457312191205254037191064.8
Urazmanov Artur2706:43:0110219 - 503814 - 453122 - 3269-38282341448326337782.9
Balashov Nikita *1601:55:423011 - 24460 - 3-8 - 1747364514132715236332.1
Shаvkunov Pаvel *800:20:41112 - 4501 - 2504 - 4100-1--336562121.5
Ivlev Vladimir *600:17:3041 - 1100--2 - 4501--16-633181.3
Ekimov Alexey1701:24:502411 - 1573--2 - 450-226125173197221.3
Lazarev Ivan *100:02:52-----------------
Vasilyev Yuri **901:04:24134 - 757--5 - 683-11-4486246-5-0.6

Abbreviations:   * - player from u-21 team, ** - player undeclared, G - games, 2-s, 3-s, 1-s - 2, 3, 1 points goals - 2, 3, 1 points shots, % - goals %, D - dunks, A - assists, Ss - steals, B - blockedshots, Db - defrebounds, Ob - offrebounds, Ab - all rebounds, Fp - fouls on player, F - fouls, T - turnovers, Rkg - ranking, R - average ranking