Nizhniy Novgorod

(Nizhniy Novgorod)
   
  

Basketball Club Nizhniy Novgorod (Nizhniy Novgorod)

Address: 9-а, Piskunova st., Nizhniy Novgorod, 603005, Russia

Phone: +7 (831) 437-67-42

Fax: +7 (831) 437-67-42

Email: basket@nn-basket.ru