Nizhniy Novgorod
Krasnye Krylya
Game Center
72 : 85
4 may 2011
24 тур
by quarter 1234
NN 22191417
Krylya 26171923
end of quarter 1234
NN 22415572
Krylya 26436285

Nizhniy Novgorod

2 points3 points1 pointsrebounds
PlayerTimePointsGS%GS%GS%DASsBDbObAbFpFTRkg
17Yakovenko A. *27:03153838125066100232133117
31Paunic I. *35:191347